MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

A

Kiến thức căn bản về phân tích kỹ thuật

B

Cách xác định xu hướng và công thức giao dịch

C

Tự chủ động giao dịch như một nhà đầu tư chuyên nghiệp

Toàn bộ nội dung trong khóa đào tạo đều đã được kiểm chứng trên thị trường và đạt chuẩn CMT. Sau khi hoàn thành lộ trình đào tạo, nhà đầu tư có thể tự chủ động phân tích, đưa ra các quan điểm đầu tư cho kế hoạch giao dịch cá nhân.

THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
SAU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Thành thạo việc áp dụng biểu đồ giá theo khung thời gian

Nắm được bản chất và ưu nhược điểm của các chỉ báo (Indicator) quan trọng trong phân tích kỹ thuật để sử dụng phù hợp

Thành thạo việc sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu và phân mềm giao dịch

Hiểu được bản chất và nguyên lý tăng giảm của thị trường. Tại sao giá tăng? - Tại sao giá giảm?

Áp dụng thành thạo phương pháp giao dịch T.O.P - phương pháp giao dịch đem lại lợi nhuận ổn định và bền vững

Nẵm rõ các công thức xác định xu hướng ngắn - trung - dài hạn

Nắm vững chiến thuật giao dịch / nhồi lệnh để tối ưu lợi nhuận

PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH T.O.P

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PHẦN 01

Kiến thức nền tảng về phân tích kỹ thuật ứng dụng thực tế

Phân tích kỹ thuật là gì? Tổng quan về phân tích kỹ thuật, các nguyên tắc giao dịch dựa trên tổng quan

Ứng dụng của Phân Tích Kỹ Thuật trên thị trường tài chính

Công thức xác định xu hướng ngắn - trung - dài hạn

Kết hợp xu hướng đa khung thời gian trên biểu đồ và trong giao dịch

Cách xác định đỉnh đáy và công thức giao dịch theo ngắn, trung và dài hạn

Cách chọn sàn giao dịch, quy trình mở tài khoản

PHẦN 02

Công thức giao dịch theo phương pháp TOP

Nguyên lý sóng Elliot và ứng dụng

Hướng dẫn sử dụng và thực hành các công cụ Oscillators ( MACD, RSI, STOCHASTIC, MFI ..)

Xác định kháng cự hỗ trợ và các mốc kháng cự hỗ trợ hiệu quả

Công thức Price actions chuyên sâu và các công thức giao dịch với PA

Công thức xác định điểm đảo chiều với độ chính xác cao, giúp mua đỉnh bán đáy với MACD

Chiến thuật Grid - nhồi lệnh để gia tăng lợi nhuận

PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH T.O.P

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH & TÀI TRỢ

Tài trợ đào tạo miễn phí

Miễn phí qua đêm trên hầu hết các sản phẩm

Hỗ trợ tài khoản trực tiếp 24/7

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ