KHÓA HỌC PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NÂNG CAO

ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG PHÁP T.O.P

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức nền tảng cơ bản: NĐT sẽ được học lý thuyết, định nghĩa cơ bản của thị trường.

Lý thuyết đầu tư chuyên sâu: NĐT sẽ được học công thức giao dịch và hệ thống kiến thức thực chiến

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Kiến thức nền tảng cơ bản: NĐT sẽ được học lý thuyết, định nghĩa cơ bản của thị trường.

2. Lý thuyết đầu tư chuyên sâu: NĐT sẽ được học công thức giao dịch và hệ thống kiến thức thực chiến

3. Thực hành và giao dịch trên tài khoản thật: NĐT sẽ được hỗ trợ giao dịch, giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình đầu tư.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 5 BUỔI BAO GỒM

1. Tổng quan và chi tiết trong giao dịch

2. Các định đề của Phân tích kỹ thuật.

3. Công thức xác định Đỉnh, Đáy theo khung thời gian.

4. Công thức giao dịch theo khung thời gian.

5. Áp dụng kiến thức và nguyên lý vĩ mô trong đầu tư tài chính.

6. Nguyên lý cơ bản của Chu kỳ.

7. Nguyên lý về các cấp độ xu hướng.

8. Lý thuyết Hội tụ và phân kỳ của đường cong Oscillators với hướng chuyển động của giá, công thức xác định thời gian và điểm vào sử dụng Oscillators.

9. Công thức theo timming và điểm vào sử dụng Oscillators.

10. Kháng cự - Hỗ trợ và Kháng cự - Hỗ trợ nội xu hướng.

11. Một số kiến thức thực chiến nâng cao khác.

LỢI ÍCH SAU KHI TỐT NGHIỆP KHÓA HỌC

Học viên được trang bị đủ kiến thức chuẩn để đầu tư trên thị trường tài chính chứng khoán và ngoại hối. Linh hoạt ứng biến với các giai đoạn của thị trường để có được những chiến lược giao dịch phù hợp, giúp giảm thiểu rủi ro và gia tăng lợi nhuận

Học viên được hỗ trợ mở tài khoản thực và giao dịch thực chiến trên thị trường chứng khoán, ngoại hối.

Học viên được tham gia vào cộng đồng đầu tư Tesef, được chia sẻ, rèn luyện trong một cộng đồng những NĐT chuyên nghiệp có nền tảng kiến thức chuẩn, cùng tư duy và định hướng phát triển bền vững.

Học viên được hỗ trợ trong CLB học viên sau học

Một số quyền lợi khác.