POW: Lợi nhuận sau thuế tốt, kỹ thuật vào sóng 3, nhà đầu tư có thể canh vùng mua – Tesef.net

POW: Lợi nhuận sau thuế tốt, kỹ thuật vào sóng 3, nhà đầu tư có thể canh vùng mua

Nhập môn chứng khoán – EP 14 – Báo cáo tài chính (p3)
31/10/2021
KẾ HOẠCH GIAO DỊCH 24/11
24/11/2021

POW: Lợi nhuận sau thuế tốt, kỹ thuật vào sóng 3, nhà đầu tư có thể canh vùng mua

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam được thành lập năm 2007. Năm 2019, cổ phiếu POW giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). PV Power đang quản lý vận hành 07 Nhà máy điện với tổng công suất lắp đặt là 4,205 MW, gồm điện khí, than và thủy điện. Hàng năm, PV Power cung cấp lên lưới điện Quốc gia khoảng 21 tỷ Kwh, chiếm 13-15% sản lượng điện thương phẩm Quốc gia.

Về Phân Tích Cơ Bản, BCTC quý 3 hợp nhất có kết quả tốt, lợi nhuận Q3 tăng 258% và lợi nhuận sau thuế tăng 385% so với cùng kì.
Về Phân Tích Kỹ Thuật, khung M, W.,D đều vào sóng 3.


=>> TESEF khuyến nghị
Điểm mua: 12.5 – 13.5
Điểm dừng lỗ: 11.4
Điểm chốt lời 1: 16.5
Điểm chốt lời 2: 19.5