Những đợt mua liên tiếp – Vàng lên không chờ đợi - Tesef.net

Những đợt mua liên tiếp – Vàng lên không chờ đợi

Liệu cơn khủng hoảng về dịch COVID-19 có khiến cho Vàng tăng mạnh
19/06/2020
Chiến lược nhồi lệnh vẫn diễn ra (phần 2)
23/06/2020

Những đợt mua liên tiếp – Vàng lên không chờ đợi

Sau khi nhận định đây là nhưng cơ hội hiếm có trong thị trường khi pha D này nằm trong sóng 3 ( được cho là sóng có xác suất cao nhất) thì chúng tôi quyết định triển khai chiến lược nhồi lệnh

Chiến lược : -Mỗi khi đóng nến D mà giá vẫn chưa vi phạm MA10 thì chúng tôi quyết định mua thêm 1 phần khối lượng .

  • Khi đó tất cả các lệnh cắt lỗ đều nằm dưới giá 1709.
  • ĐIểm chốt lời được tuân thủ theo chiến lược lớn trên khung D là giá 1930.

Điểm mua ngày 22/6 tại giá 1741