LSS: Tiềm năng phát triển nhờ chính sách hạn chế nhập đường Thái, Test kênh hoàn thành, nhà đầu tư có thể nhồi lệnh để gia tăng lợi nhuận – Tesef.net

LSS: Tiềm năng phát triển nhờ chính sách hạn chế nhập đường Thái, Test kênh hoàn thành, nhà đầu tư có thể nhồi lệnh để gia tăng lợi nhuận

Nhập môn chứng khoán – EP13 – Báo cáo tài chính là gì (P2) – chi tiết về bảng cân đối kế toán
28/10/2021
Nhập môn chứng khoán – EP 14 – Báo cáo tài chính (p3)
31/10/2021

LSS: Tiềm năng phát triển nhờ chính sách hạn chế nhập đường Thái, Test kênh hoàn thành, nhà đầu tư có thể nhồi lệnh để gia tăng lợi nhuận

Công ty Cổ phần Mía Đường Lam Sơn có tiền thân của là Nhà máy Đường Lam Sơn được thành lập năm 1980. Năm 200, cổ phiếu của công ty chính thức giao thức giao dịch tại HOSE. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực Công nghiệp đường, cồn, điện, nước uống có cồn và không có cồn.

Trên quan điểm đầu tư thông qua phân tích cơ bản, Tesef thấy rằng chính sách vĩ mô hạn chế đường nhập khẩu từ Thái Lan là tiền đề cho các doanh nghiệp trong nước phát triển. Giá thị trường thấp hơn giá trị sổ sách. Cập nhật BCTC LSS hợp nhất niên độ và giải trình DN ngày 28.2.2021. Doanh thu thuần so vơi cùng kỳ tăng ~ 9%. giá vốn hàng bán tăng ~9%, chi phí tài chính giảm hơn 11%, các khoản lỗ khác so cùng kì giảm tới hơn 62%=>> Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 20%.

Còn về phân tích kỹ thuật, LSS đã test kênh xong, có thể gia tăng lợi nhuận bằng công thức nhồi lệnh