Liệu cơn khủng hoảng về dịch COVID-19 có khiến cho Vàng tăng mạnh - Tesef.net

Liệu cơn khủng hoảng về dịch COVID-19 có khiến cho Vàng tăng mạnh

Cơ hội 4 năm có 1 lần…
18/06/2020
Những đợt mua liên tiếp – Vàng lên không chờ đợi
22/06/2020

Liệu cơn khủng hoảng về dịch COVID-19 có khiến cho Vàng tăng mạnh

Ngày 19/6/2020 sau khi xác nhận điểm mua trên khung D ở Vàng , chúng tôi đã quyết định mua vàng ở giá 1741. Cắt lỗ : 1663. Chốt lời ở 1930.

Lí do đưa ra quyết định :

  • Trạng thái tâm lí đám đông đã đạt đến ngưỡng lo lắng cao nhất cho đại dịch
  •  Khung thời gian W vẫn xác nhận xu hướng lên
  • Trước đó vàng đã điều chỉnh tích lũy 1 khoảng thời gian rất lâu so với 1 xu hướng D ( cụ thể là từ 14/4/2020- 19/6/2020) nên được cho là rất đủ về mặt thời gian
  • Biên độ : tuy sóng 2 D chỉ hồi về 78.6 so với sóng 1 nhưng chúng tôi cho đó là lực hồi yếu nên sắp tới sóng 3 sẽ lên rất mạnh. Ở ngưỡng 161.8 so với sóng 1