Cơ hội của "Vàng" - vàng vàng vàngggg - Tesef.net

Cơ hội của “Vàng” – vàng vàng vàngggg

Phiên 1/10: VN-Index áp sát mốc 1.000 điểm. Liệu có thể bứt phá?
01/10/2019

Cơ hội của “Vàng” – vàng vàng vàngggg

Điểm mua ở giá 1305 . Giá cắt lỗ 1263. Giá chốt lời 1460.

Điểm mua đó dựa trên các cơ sở :

  • Sóng 3 trên khung thời gian W
  • Giá đóng cửa trên MA10
  • Thời gian điều chỉnh từ 18/2/2019 đến 25/5/2019 . Tức là đủ 3 tháng cho 1 xu hướng W
  • Fibonacci đã hồi về đủ biên độ ( ngưỡng 61.8 so với sóng 1 )