Cơ hội 4 năm có 1 lần… - Tesef.net

Cơ hội 4 năm có 1 lần…

Trung quốc và Mỹ chiến tranh thương mại – Liệu Vàng có lên
23/12/2019
Liệu cơn khủng hoảng về dịch COVID-19 có khiến cho Vàng tăng mạnh
19/06/2020

Cơ hội 4 năm có 1 lần…

Sau khi rơi dài trong vòng 26 tháng. Chúng tôi nhận thấy EURUSD đã đạt đủ về mặt thời gian. Do đó chiến lược ngay sau khi giá cắt MA10 khung M hoặc Macd khung M cắt lên là chúng tôi sẽ đưa ra chiến lược mua ngay lập tức do trên khung M thì sẽ rất ít khi bị nhiễu và các chỉ báo thường sẽ chạy đúng chu kì trên những khung thời gian đó

Điểm mua :1.1233

Cắt lỗ: 1.071

Chốt lời 1.1614 với 50% khối lượng. 50% khối lượng còn lại chờ khi nào xác nhận xuống W rồi chúng tôi ra hết