Lưu trữ PHÂN TÍCH CƠ BẢN - Tesef.net
23/09/2021

Nhập môn chứng khoán – EP5 – Thông tư 14 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán

Ngày 07/09 vừa qua, ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư 14 về cơ cấu lại thời hạn nợ và miễn giảm các khoản […]
10/09/2021

Nhập môn chứng khoán (EP3) – EPS và những điều có thể bạn chưa biết

EPS  là chỉ số cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng trong đầu tư cổ phiếu nói chung và trường phái phân tích cơ bản nói […]
14/06/2021

CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG

Các hệ số tài chính quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính: hệ số tổng lợi nhuận, hệ số lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận ròng...
14/06/2021

CHỈ SỐ NAV (NET ASSET VALUE) LÀ GÌ?

Chỉ số NAV (Net asset value) là gì? Chỉ số NAV có liên quan mật thiết đến việc xác định giá trị tài sản công ty […]